Pályázatok

TARNASZENTMIKLÓSI ÓVODA FEJLESZTÉSE

a Támogatás összege: 25,66 MILLIÓ FORINT

 

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el a Tarnaszentmiklósi Óvoda fejlesztése című és TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00023 azonosító számú pályázatot.

A fejlesztés átfogó célja a Tarnaszentmiklósi Óvodában a hatékony óvodai nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, egészséges, biztonságos és esztétikus környezet kialakítása, amely a gyermekek életkorának megfelelő módon, játékos formában elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését. A fejlesztés konkrét célja a szakmai igényeknek megfelelően az óvoda belső átalakítása és felújítása, valamint a gyermekek számára – életkoruknak megfelelő, fejlődésüket szolgáló és biztonságos – tárgyi környezet kialakítása. A tervezett beruházás során az épület részleges belső felújítására és átalakítására kerül sor. Az épület északi részén meglévő raktárból és vizesblokkból új fejlesztői szoba, valamint nevelői iroda kerül kialakításra. A főbejáratnál a meglévő raktár helyére egy általános mosdó helyiség kerül. A belső átalakítás során belső válaszfalak és burkolatok kerülnek bontásra. A fejlesztés során a meglévő mosdók felújításra kerülnek, a meglévő leromlott burkolatok elbontása után, aljzatkiegyenlítéssel új korszerű burkolatok kerülnek elhelyezésre, valamint a mosdók a régiek helyébe új szanitereket is kapnak. A mosdók helyén a gépészeti vizes vezetékek lecserélésre kerülnek.

Az átalakítással érintett területeken új korszerű belső nyílászárók kerülnek elhelyezésre. A foglalkoztatókban és a személyzeti mosdóban új gipszkarton álmennyezet készül. A beruházás a konyhát nem érinti. Az óvodának helyet biztosító épület felhívás szerinti energetikai fejlesztése a TOP-3.2.1-16 projekt keretében lesz megvalósítva.

Az felújítás, átalakítás mellett eszközbeszerzésre is sor kerül.

Támogatási összeg: 25 657 810.- Ft.


KÖZÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TARNASZENTMIKLÓSON

a Támogatás összege: 100,72 MILLIÓ FORINT

 

 

Rövid összefoglalás a projektről

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el a Középületek energetikai korszerűsítése Tarnaszentmiklóson című és TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00023 azonosító számú pályázatot.

A projekt keretében 2 épület energetikai felújítását tervezzük: egyik a tarnaszentmiklósi óvoda-konyha és polgármesteri hivatal, mely intézmények egy épületben helyezkednek el; másik épület az Idősek Napközi Otthona és Tornaszoba, melyet a helyiek „Civilház”-ként is emlegetnek. Az említett létesítmények energetikai szempontból elavultak, nem felelnek meg a jelenleg hatályos szabványoknak és elvárásoknak, fenntartásuk pedig többletköltséget jelent egy korszerű̋ épület fenntartásához képest.

A következő̋ energia-hatékonyságot szolgáló fejlesztések történnek: Óvoda- konyha és Polgármesteri Hivatal: – építészeti korszerűsítés (utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere; akadálymentesítés); – gépészeti korszerűsítés (kazán-, radiátor- és szelepcsere; programozható fűtésvezérlés kiépítése; HMV-korszerűsítés); – 5,3 kWp teljesítményű napelem telepítése. Idősek Napközi Otthona és Tornaszoba: – építészeti korszerűsítés (nyílászárócsere, utólagos hőszigetelés; akadálymentesítés); – gépészeti korszerűsítés (radiátor- és szelepcsere; HMV-korszerűsítés).

A korszerű̋, magasabb hatékonysággal működő̋ fűtőberendezések által várhatóan csökken az energiafelhasználás, ezáltal mérséklődik a széndioxid kibocsátás és az energiára fordított fenntartási költségek összege is. A napelem rendszerek telepítésével az önkormányzati épület képes lesz arra, hogy saját maga számára hasznosítsa HMKE segítségével a nap energiáját, ami hozzájárul a megújuló energia felhasználás részcélhoz.

A napenergia felhasználása egyúttal csökkenti a fosszilis energia felhasználását, hiszen a fogyasztás egy részéhez szükséges energiát a napelemek fogják elállítani.

Támogatás összege: 100.724.970.- Ft