Pályázatok

Kedvezményezett neve: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közösségitérki-/átalakításésfoglalkoztatás (MFP-KTF/2020)

Projektcíme (azonosítószáma): Közösségi célú épület fejlesztése Tarnaszentmiklós községben az MFP-KTF/2020 pályázat keretében (3082693027)

Szerződött támogatás összege: 8.052.791,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A project tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program “Közösségitér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” al programjának keretében Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata a Tarnaszentmiklós, Fő út 26/a szám (hrsz.: 40) alatt található kultúrház épületében vizesblokkot szeretne kialakítani a kapcsolódó felújítási, építési kivitelezési munkákkal. A vizesblokk kialakításához az ivóvíz- és szennyvíz vezeték kiépítése, ehhez kapcsolódóan földmunkák elvégzése szükséges. A vizesbokk létesítése során megépítésre kerülő válaszfal alatt monolitkavics betonsáv alap készül. A vizes blokkhoz kapcsolódó homlokzatinyílászárók műanyagszerkezetű, hőszigeteltbukó-nyílóablakokra cserélődnek a fejlesztés részeként. A vizesblokk területén új beltéri ajtók is beépítésre kerülnek, valamint megújul a padlóburkolat, csúszásmentes mázas kerámia burkolat készül. A vizesblokknak kijelölt területen az elavult, életveszélyes villanyszerelési egység elbontásra kerül, új vezetékhálózat és berendezések kerülnek kivitelezésre.

Megtörténik a vizeshelyiségek oldalfalburkolása és kifestése, szagelszívóberendezések, helyi elektromosáramú fűtés telepítése. A vizesblokkba beépítésre kerül 3 db kerámia WC csésze, 1 db kerámiapissoir, 5 dbkerámiamosdó, 1 dbrozsdamentes falikútés 1 db 80 literes villanybojler. Kiépítésre kerülnek a hideg-melegvizes rendszerű csaptelepek.

A településen nincs vezetékes szennyvízelvezetés, ezért a vizesblokkban keletkező szennyvízgyűjtésére és tárolására 1 db 5 m3-es zárt szigetelt műanyagtartály kerül telepítésre. Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata a tavalyi évben eredményesen pályázott a Magyar Falu Program “Nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című alprogramjára, amelynek köszönhetően közel 15 millió Ft támogatást nyert a kultúrház tetőszerkezetének és tetőfedésének felújítására. A jelenlegi pályázat keretében tervezett vizesblokk-kialakítás és a tavalyi nyertes projekt megvalósulásuk esetén kiegészítik majd egymást, lépésről-lépésre, egyre korszerűbbé válhat Tarnaszentmiklós község közösségi tere.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020 (MFP-ÖTU/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Tarnaszentmiklós községben az MFP-ÖTU/2020 pályázat keretében (3079982770)

Szerződött támogatás összege: 9.956.652,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata a Magyar Falu Program “Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” alprogramja keretében a Béke út 21-81. szám közötti útszakaszának, valamint a II. Rákóczi Ferenc utca burkolatának 193 méter hosszú szakaszát szeretné felújítani. A Béke utca 21-81. szám közötti szakaszán az útburkolat foltszerűen tönkrement, felújítása során a biztonságos közlekedés érdekében 200 négyzetméternyi kátyús felületet mielőbb meg kell szüntetni a burkolaton. A kátyúk szélét szabályos alakban, függőleges fallal körbe kell vágni. A fellazult, töredezett anyagot el kell távolítani, a felületet ki kell tisztítani. Bitumenemulziós permetezést követően a kátyú helyét aszfalttal fel kell tölteni, a beépített anyagot tömöríteni kell. A megmaradó régi burkolat és a friss anyag csatlakozásához bitumenes szalagot kell elhelyezni. A II. Rákóczi Ferenc utca legalább 20 cm vastagságú burkolatának felülete a használat során eldeformálódott. A munkák megkezdése előtt a felhízott padkákat le kell nyesni, a felesleges anyagot el kell szállítani. A meglévő burkolat teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani. A felújítás során a meglévő burkolat felületére 5 cm AC 11 kopó 50/70 aszfaltot kell beépíteni. A burkolatfelújítási munkák megkezdése előtt lenyesett, 0,5 méter szélességű padkákat a munkák befejezése után nemesített padkaként kell helyreállítani. A tervezett projekt megvalósulása esetén hozzájárul a településkép és a lakosság komfortérzetének javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2020 (MFP-BJA/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Tarnaszentmiklós községben az MFP-BJA/2020 pályázat keretében (3079804258)

Szerződött támogatás összege: 1.386.293,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata a Magyar Falu Program “Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” alprogramja keretében a Fő út járdaburkolatának 17-29. szám előtti szakaszát kívánja felújítani. A tervezett fejlesztés eredményeként felújításra kerülő járdaszakasz hossza 185 méter, szélessége 1 méter. A meglévő járdaburkolat vastagsága legalább 10 cm. A járdaburkolat felülete a használat során eldeformálódott, töredezett, helyenként hiányos. A meglévő burkolat teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani és a megtisztított felületre kiegyenlítő rétegként átlag 4 cm vastagságban AC 11 kopó aszfaltot, majd 3 cm vastagságban AC 8 aszfaltburkolatot kell beépíteni. A tervezett projekt hozzájárul a településkép és a lakosság komfortérzetének javulásához, a település gyalogosközlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi eszköz (MFP-AEE/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Az egészségügyi alapellátás fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés Tarnaszentmiklós községben (3071791686)

Szerződött támogatás összege: 2.999.173,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében a tarnaszentmiklósi háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő részére hőmérők, lázmérő, hűtőszekrények, sürgősségi táska, reflexkalapácsok, pulzoximéter, vizsgálóágy, hulladékgyűjtők, boka-kar index mérők, otoszkópok, ampullatartó, EKG kézi monitor, automata vérnyomásmérő, vércukormérő, pupillalámpák, színlátás- és látásvizsgáló eszközök, doppler, defibrillátor, holter EKG, sebészeti ollók és tűfogó kerülnek beszerzésre. A rendelők számítástechnikai felszereltségét javító eszközbeszerzésre is sor kerül: többunkciós nyomtató, notebook, mobiltelefonok és asztali gép képezik az informatikai beszerzés tárgyát.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30.


Kedvezményezett neve: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata

Pályázat kódja: MFP-KKE/2019

Pályázat címe: Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

Projekt címe: Közterületek karbantartására alkalmas zúzógép beszerzése Tarnaszentmiklós községben

Szerződött támogatás összege: 2.943.860.-Ft.

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata  pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program “Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című alprogramjára. A beszerzésre került eszköz alkalmas a közterületek és zöldfelületek megfelelő kezelésére, igényes települési környezet kialakítására. A projekt tárgyát képező hidraulikus gémkinyúlású zúzó egy függesztett munkagép, ami alkalmazható fű, gaz aprítására, mulcsozására, padkaterületek, árokpartok rézsűjének tisztán tartására.


Kedvezményezett neve: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi eszköz (MFP-AEE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Egészségügyi alapellátás fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés Tarnaszentmiklós községben (3007265650)

Szerződött támogatás összege: 2.012.792,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében a háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő részére vérnyomásmérők, vérnyomásmérő mandzsetták, hőmérők, hordozható EKG, fonendoszkóp, dermatoszkóp, pulzoximéterek, vérvételi szék, infúziós állvány, kórtermi támlás székek, orvosi íróasztal, konferenciaasztal, tárgyalószékek kerülnek beszerzésre. A feladatellátás számítástechnikai feltételei 1 db szervergéppel, 1 db számítógéppel, 1 db operációs rendszerrel és 1 db multifunkciós lézernyomtatóval javulnak. A beszerzésre kerülő eszközökkel a településen korszerűsödik az egészségügyi alapellátás infrastruktúrája és javul a hatékonysága.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.06.30.


Kedvezményezett neve: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Temető fejlesztése (MFP-FFT/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közlekedési út építése Tarnaszentmiklós község temetőjében (3020474569)

Szerződött támogatás összege: 3.002.292,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A temető telekhatárától a ravatalozóig jelenleg sima egyszerű földút vezet, amelyen keresztül csapadékos, sáros időben a koporsószállító autók csak nehezen tudják megközelíteni a ravatalozó épületét. Az Önkormányzat jelen pályázati lehetőséget igénybe véve 117 m hosszúságú és 3 m szélességű makadámburkolatú közlekedési út megépítésével szeretné orvosolni a ravatalozó megközelíthetőségének jelenlegi problémáját. A tervezett út helyének kijelölése után kialakításra kerül az út alapja, amelyre első rétegként 50/100 mm nagyságú bazalt zúzalékkő kerül elterítésre. A második réteg már 20/50 mm nagyságú zúzalékkő. A kialakított zúzalékkő ágyazat hengerlése és tömörítése után 5-10 cm kavicsos-sóderos kiékelő réteget kell felhordani, majd hengerelni és tömöríteni.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.04.30.


Kedvezményezett neve: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvoda udvar (MFP-OUF/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Óvodai udvar fejlesztése Tarnaszentmiklós községben (3021321815)

Szerződött támogatás összege: 4.396.316,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A fejlesztés során a játszóudvaron található eszközök közül néhány elhasználódott régi játék (régi homokozó, egyensúlyzó, függeszkedő, rotikon) eltávolításra kerül. A megmaradó régi eszközök (faházikó, hintaágy, rugósló, mászóka, kétüléses hinta, 3 db kerti pad) mellé elhelyezésre kerülnek az új eszközök (1 db játszóvár döntött mászó fallal, rámpával, csúszdával, 1 db picúr mászóka, 1 db mászóka mászó fallal, függeszkedővel és kötélhálós mászókával, 1 db négyszemélyes hintaállvány 4 db lapülővel, 1 db kétszemélyes mérleghinta, 1 db egyensúlyzó hullámkorláttal, 1 db 300 x 300 cm-es méretű homokozó és homokozó ponyva, 1 db labdafogó).

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.10.31.


Kedvezményezett neve: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (MFP-NHI/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Művelődési ház tetőfedésének cseréje Tarnaszentmiklós községben (3005256681)

Szerződött támogatás összege: 14.998.994,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A felújítás során az azbeszt tartalmú rombuszpalafedés és a lecezés bontásra kerül, valamint a tető tartószerkezete részleges megerősítést kap. A bontást és a szerkezeti megerősítést követően új cserépfedés készül. A kémények és egyéb tetőn átvezetett szerkezetek köré új bádogozás kerül, valamint új ereszcsatornát építenek ki új levezető ejtőcsövekkel. A meglévő villámvédelmi rendszer eltávolítása után új villámvédelem létesül.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020. november 30.


TARNASZENTMIKLÓSI ÓVODA FEJLESZTÉSE

a Támogatás összege: 25,66 MILLIÓ FORINT

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el a Tarnaszentmiklósi Óvoda fejlesztése című és TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00023 azonosító számú pályázatot.

A fejlesztés átfogó célja a Tarnaszentmiklósi Óvodában a hatékony óvodai nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, egészséges, biztonságos és esztétikus környezet kialakítása, amely a gyermekek életkorának megfelelő módon, játékos formában elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését. A fejlesztés konkrét célja a szakmai igényeknek megfelelően az óvoda belső átalakítása és felújítása, valamint a gyermekek számára – életkoruknak megfelelő, fejlődésüket szolgáló és biztonságos – tárgyi környezet kialakítása. A tervezett beruházás során az épület részleges belső felújítására és átalakítására kerül sor. Az épület északi részén meglévő raktárból és vizesblokkból új fejlesztői szoba, valamint nevelői iroda kerül kialakításra. A főbejáratnál a meglévő raktár helyére egy általános mosdó helyiség kerül. A belső átalakítás során belső válaszfalak és burkolatok kerülnek bontásra. A fejlesztés során a meglévő mosdók felújításra kerülnek, a meglévő leromlott burkolatok elbontása után, aljzatkiegyenlítéssel új korszerű burkolatok kerülnek elhelyezésre, valamint a mosdók a régiek helyébe új szanitereket is kapnak. A mosdók helyén a gépészeti vizes vezetékek lecserélésre kerülnek.

Az átalakítással érintett területeken új korszerű belső nyílászárók kerülnek elhelyezésre. A foglalkoztatókban és a személyzeti mosdóban új gipszkarton álmennyezet készül. A beruházás a konyhát nem érinti. Az óvodának helyet biztosító épület felhívás szerinti energetikai fejlesztése a TOP-3.2.1-16 projekt keretében lesz megvalósítva.

Az felújítás, átalakítás mellett eszközbeszerzésre is sor kerül.

Támogatási összeg: 25 657 810.- Ft.


KÖZÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TARNASZENTMIKLÓSON

a Támogatás összege: 100,72 MILLIÓ FORINT

Rövid összefoglalás a projektről

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el a Középületek energetikai korszerűsítése Tarnaszentmiklóson című és TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00023 azonosító számú pályázatot.

A projekt keretében 2 épület energetikai felújítását tervezzük: egyik a tarnaszentmiklósi óvoda-konyha és polgármesteri hivatal, mely intézmények egy épületben helyezkednek el; másik épület az Idősek Napközi Otthona és Tornaszoba, melyet a helyiek „Civilház”-ként is emlegetnek. Az említett létesítmények energetikai szempontból elavultak, nem felelnek meg a jelenleg hatályos szabványoknak és elvárásoknak, fenntartásuk pedig többletköltséget jelent egy korszerű̋ épület fenntartásához képest.

A következő̋ energia-hatékonyságot szolgáló fejlesztések történnek: Óvoda- konyha és Polgármesteri Hivatal: – építészeti korszerűsítés (utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere; akadálymentesítés); – gépészeti korszerűsítés (kazán-, radiátor- és szelepcsere; programozható fűtésvezérlés kiépítése; HMV-korszerűsítés); – 5,3 kWp teljesítményű napelem telepítése. Idősek Napközi Otthona és Tornaszoba: – építészeti korszerűsítés (nyílászárócsere, utólagos hőszigetelés; akadálymentesítés); – gépészeti korszerűsítés (radiátor- és szelepcsere; HMV-korszerűsítés).

A korszerű̋, magasabb hatékonysággal működő̋ fűtőberendezések által várhatóan csökken az energiafelhasználás, ezáltal mérséklődik a széndioxid kibocsátás és az energiára fordított fenntartási költségek összege is. A napelem rendszerek telepítésével az önkormányzati épület képes lesz arra, hogy saját maga számára hasznosítsa HMKE segítségével a nap energiáját, ami hozzájárul a megújuló energia felhasználás részcélhoz.

A napenergia felhasználása egyúttal csökkenti a fosszilis energia felhasználását, hiszen a fogyasztás egy részéhez szükséges energiát a napelemek fogják elállítani.

Támogatás összege: 100.724.970.- Ft