Nyomtatványok

Tisztelt Eb tartók! Kedves Kutyatulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Tarnaszentmiklós Község Önkormányzat közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az  „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve a Pélyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatni szíveskedjen 2021 március 31. napjáig.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

• postai úton postacím: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata 3382. Tarnaszentmiklós, Fő út 29.
• elektronikusan  (aláírva, beszkennelve) az kozmunka@tarnaszentmiklos.hu
• személyesen a Pélyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (3382. Tarnaszentmiklós, Fő út 29. ) tekintettel a vészhelyzetre a hivatal ajtajánál erre a célra kihelyezett dobozba.

A 2021 évi ebösszeíráskor a microchippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett és így a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a korábbi ebösszeírás során már bejelentett ebeket is újból be kell jelenteni.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata nevében a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez a szíves együttműködésüket és segítőkészségüket előre is köszönöm!

Ádám Zsuzsanna
helyettes jegyző

Ebadatlap letöltése:

Letöltés (.docx)

Letöltés (.pdf)


Kérelmek

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem – 1. melléklet a 1/2021. (I.19.) önkormányzati rendelethez

Letöltés (.pdf)

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás iránti kérelem – 2. melléklet a 1 /2021. (I.19.) önkormányzati rendelethez

Letöltés (.pdf)

A temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás iránti kérelem – 3. melléklet a 1/2021. (I.19.) önkormányzati rendelethez

Letöltés (.pdf)

Kérelem szociális alapellátás (ÉTKEZTETÉS, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS) igénybevételéhez – 4. melléklet a 1/2021. (I.19.) önkormányzati rendelethez

Letöltés (.pdf)

KÉRELEM  KÖZTEMETÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT – 5. melléklet a 1/2021. (I.19.) önkormányzati rendelethez

Letöltés (.docx)

KÉRELEM Szociális élelmiszer csomag megállapításához – Természetbeni – 6. melléklet a 1/2021. (I.19.) önkormányzati rendelethez

Letöltés (.docx)

KÉRELEM Gyerekek beiskolázási támogatása megállapításához – Természetbeni – 7. melléklet a 1/2021. (I.19.) önkormányzati rendelethez

Letöltés (.docx)

KÉRELEM Gazdálkodást segítő települési támogatás megállapításához Természetbeni – 8. melléklet a 1/2021. (I.19.) önkormányzati rendelethez

Letöltés (.docx)